RegulaminRegulaminkatalogu sklepów internetowych centrum-handlowe.com.pl


1. Operatorem katalogu sklepów internetowych znajdującego się pod adresem centrum-handlowe.com.pl jest firma PolishSEO.com Bartłomiej Usydus, z siedzibą w Golkowice 497, 30-698 Kraków
2. Warunkiem dodania sklepu do katalogu sklepów jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz spełnienie kryteriów wymaganych w formularzu zgłoszenia.
3. Użytkownik dodający wpis do katalogu sklepów internetowych zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych danych a jego wpis nie łamie praw osób trzecich, w tym praw autorskich do opisu oraz grafik załączonych do wpisu
4. Do katalogu dodawane będą tylko sklepy posiadające witrynę w języku polskim.
5. Do katalogu nie będą dodawane serwisy nie będące sklepami internetowymi lub będące kopiami innych sklepów internetowych
6. Zabronione są wpisy o tematyce pornograficznej i bukmacherskiej.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wpisu w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu, polskiego prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy dodane do katalogu przez innych użytkowników.
9. Wpisy do katalogu sklepów internetowych są płatne. Opłacie podlega rozpatrzenie wpisu. Opłata za rozpatrzenie jest bezzwrotna
10.W przypadku zakończenia działalności sklepu lub niedziałania strony www zgłoszonego sklepu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu.
11. Użytkownik serwisu Centrum-handlowe.com.pl może zażądać usunięcia swojego wpisu wysyłając informację z adresu e-mail podanego podczas rejestracji sklepu
12. Wpisy dodawane są do Katalogu po dokonaniu płatności.
13. Opłata za wpis podstawowy wynosi 9 PLN. Istnieje także możliwość dodatkowej promocji wpisu za dodatkową opłatą
14. W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni od dokonania wpisu sklep jest usuwany z "poczekalni"
15. Rachunek za rozpatrzenie dodania wpisu do katalogu jest wysyłany w w formie faktury PDF na adres e-mail podany w czasie dokonywania wpisu.
16. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wpisu, szczególnie w przypadku stwierdzenia błędów
17. Reklamacje co do funkcjonowania Katalogu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biuro@centrum-handlowe.com.pl
18. Administrator ma prawo do zmiany treści regulaminu, a o planowanej zmianie regulaminu powiadomi właścicieli Witryn WWW pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu.
19. Administratorem danych osobowych właścicieli Witryn WWW jest Administrator. Dane osobowe przetwarzane będą w celach świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego regulaminu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w jej dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
20. Inne kwestie nie uwzględnione w regulaminie podlegają rozpatrzeniu zgodnie z polskim prawem